Nasz doświadczony zespół laboratoryjny wykona dla Państwa pomiary i badania w zakresie:


stężeń substancji szkodliwych w powietrzu
na stanowiskach pracy

zapylenia (z oznaczaniem wolnej krystalicznej
krzemionki w pyle)

hałasu w środowisku pracy

hałasu ultradźwiękowego (przygotowany do akredytacji)

hałasu pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych – środowisko ogólne

drgań mechanicznych (wibracja) o oddziaływaniu
ogólnym i miejscowym

nielaserowe promieniowanie optyczne – środowisko pracy

natężenia oświetlenia sztucznego

mikroklimat

wydatku energetycznego

badania wody

analiza ścieków


W celu zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, prosimy
o kontakt z naszym biurem.