Analiza ścieków

TES Laboratorium oferuje szeroki zakres usług w wykonywaniu
oznaczeń ścieków. Przeważająca większość stosowanych przez
nas metod jest metodami referencyjnymi.

ZW celu zapoznania się z pełną ofertą naszych badań, zapraszamy do naszego zakresu akredytacji.