Analiza wody

TES Laboratorium oferuje szeroki zakres usług w wykonywaniu oznaczeń wody:

wód powierzchniowych, strumieni, rzek i wody do spożycia. Przeważająca większość stosowanych przez nas metod jest metodami referencyjnymi.

W celu zapoznania się z pełną ofertą naszych badań, zapraszamy do naszego zakresu akredytacji >.