Badania środowiska pracy w laboratorium TES

Głównym obszarem działalności naszej placówki są testy laboratoryjne, pozwalające określić poprawność wprowadzonych warunków w zakresie higieny oraz bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywania obowiązków służbowych. Do naszych zadań należą przede wszystkim:

Pomiary różnych czynników

Podczas wykonywania naszych badań dokonujemy pomiarów różnych czynników, mogących mieć wpływ na zdrowie pracowników, w tym przede wszystkim:

Akredytacje

Nasze badania środowiska pracy oraz analizy wody i ścieków są wykonywane z zachowaniem wskazanych przez odpowiednie regulacje prawne metod referencyjnych. Od kilkunastu lat posiadamy akredytację na prowadzone przez nas testy laboratoryjne, co stanowi poświadczenie jakości pomiarów wykonywanych za naszym pośrednictwem.


W celu zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, prosimy
o kontakt z naszym biurem.