Analiza wody

Pomiary środowiskowe są niezbędne ze względu nie tylko na przepisy prawne, ale również pełne bezpieczeństwo i ochronę zdrowia osób, które mogą pośrednio lub bezpośrednio wejść w kontakt z niebezpiecznymi substancjami. Dlatego TES Laboratorium Higieny Pracy oferuje szeroki zakres usług, w ramach których znajduje się między innymi precyzyjna analiza wody. Wykonujemy oznaczenia wody powierzchniowej oraz tej do spożycia, a także strumieni, rzek czy innych naturalnych akwenów. W tym celu wykorzystujemy połączenie dedykowanego oprzyrządowania, wysokich kwalifikacji naszych pracowników oraz dużego doświadczenia.

Szeroki zakres badań:

W celu przeprowadzenia analizy wody nasze Laboratorium Higieny Pracy pobiera stosowną liczbę próbek, które umożliwiają przeprowadzenie badania chemicznego, fizycznego oraz sensorycznego. Dzięki temu można zweryfikować czy są one zgodne z obowiązującymi przepisami, a zarazem bezpieczne dla potencjalnych użytkowników. Przeważająca większość stosowanych przez nas technik jest metodami referencyjnymi.

Oferta TES Laboratorium Higieny Pracy:

Nasza analiza wody obejmuje szeroki zakres badań, zarówno ogólną weryfikację jakości płynu, jak i zweryfikowanie go pod kątem wybranych środków chemicznych - ich obecności bądź stężenia. W celu zapoznania się z pełną ofertą naszych badań, zapraszamy do naszego zakresu akredytacji, gdzie zostały opisane również badania na innych częściach składowych środowiska.