Podwykonawstwo

TES Laboratorium posiada szeroki zakres badań i doświadczenie w wykonywaniu oznaczeń metodami: GC, FAAS, ETAAS, HPLC i spektrofotometrycznie próbek powietrza, wody i ścieków. Wszystkie oznaczenia wykonywane są metodykami, które możecie Państwo znaleźć w zakresie wykonywanych przez nas badań.

Nasze kompetencje w wykonywaniu oznaczeń potwierdzane są nie tylko podczas audytów wewnętrznych i zewnętrznych, ale też
w badaniach biegłości, w których Laboratorium regularnie bierze udział. Nasza praca została pozytywnie oceniona podczas badań biegłości organizowanych przez renomowane instytucje jak Politechnika Krakowska, Instituto Nacional de Seguridad,
Salud y Bienestar en el Trabajo (INSBBT), czy Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Aby potwierdzić nasze kompetencje, wielokrotnie sami organizowaliśmy porównania dla nas i innych Laboratoriów

Zapraszamy do przesyłania do nas próbek. Na życzenie klienta przesyłamy kartę warunków pobrania, transportu i trwałości próbki.