LABORATORIUM Sp. z o.o.

O FIRMIE

TES Laboratorium Sp. z o.o.

Jesteśmy w pełni i nowocześnie wyposażonym Laboratorium działającym na terenie całej Polski, z siedzibą w Warszawie.

Oferujemy szeroki zakres badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz badania ścieków.

Nasze Laboratorium istnieje od 1999 roku a od 2007 roku posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, która potwierdza nasze kompetencje i wdrożenie systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (sprawdź).

Jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się laboratoriów na rynku. Nasz sukces zawdzięczamy przede wszystkim wspaniałemu zespołowi, który łączy to co najważniejsze w branży usługowej – pełen profesjonalizm, doświadczenie, wysoką kulturę osobistą i młodzieńczą energię. Dzięki wysokiej jakości usług, indywidualnemu podejściu do każdego klienta i krótkim terminom realizacji zleceń liczba naszych klientów co roku znacznie się zwiększa.

NASZA OFERTA

Zapraszamy do współpracy!

Badania środowiska pracy

Podczas wykonywania pracy pracownicy narażeni są na różnego rodzaju czynniki szkodliwe oraz uciążliwe (środki chemiczne, pyły przemysłowe, czynniki fizyczne i psychofizyczne takie jak: hałas, drgania, skrajne temperatury, a także czynniki rakotwórcze i mutagenne), które mogą negatywnie oddziaływać na ich zdrowie.  Nasze laboratorium  wykonuje kompleksowe  pomiary, pobiera  próbki i wykonuje niezbędne badania metodami akredytowanymi zgodnie z wytycznymi aktualnie obowiązującego prawa pracy.

Promieniowanie optyczne

Na stanowisku pracy może wystąpić narażenie osób na nielaserowe promieniowanie optyczne emitujące ze sztucznych źródeł dla osiągnięcia określonego celu np. lampy UV do badania materiału lub łuki spawalnicze. Nasze laboratorium posiada niezbędne uprawnienia do wyznaczenia poziomu ekspozycji pracownika w zakresie spektralnym – UV, UVA, Vis, IRA, IRB.

Podwykonawstwo

Wykonujemy szeroki wachlarz oznaczeń substancji w próbkach dostarczonych przez inne podmioty laboratoryjne. Są to analizy próbek powietrza oraz ścieków wykonywane metodami: spektrofotometrycznymi, ASA, FTIR, GC oraz HPLC.

Analiza ścieków

Nasze Laboratorium zapewnia kompleksowe, szybkie i rzetelne badania ścieków  komunalnych, przemysłowych, oczyszczonych , wód opadowych  i roztopowych, od akredytowanego pobierania próbek poprzez akredytowane badania metodami referencyjnymi po sprawozdania z wykonanych badań.
Wystarczy telefon lub mail, a nasi  specjaliści przygotują odpowiednią ofertę do Państwa potrzeb.

TES LABORATORIUM Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa