TES Laboratorium Higieny Pracy

Jesteśmy w pełni i nowocześnie wyposażonym Laboratorium działającym na terenie całej Polski, z siedzibą w Warszawie.

Oferujemy szeroki zakres badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, oraz badania wody i ścieków.

Nasze Laboratorium istnieje od 1999 roku a od 2007 roku posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, która potwierdza nasze kompetencje i prawidłowość funkcjonowania systemu zarządzania opartego na PN-EN ISO/IEC 17025:2015+Ap1:2007 (sprawdź).

Jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się laboratoriów na rynku. Nasz sukces zawdzięczamy przede wszystkim wspaniałemu zespołowi, który łączy to co najważniejsze w branży usługowej - pełen profesjonalizm, doświadczenie, wysoką kulturę osobistą i młodzieńczą energię. Dzięki wysokiej jakości usług, indywidualnemu podejściu do każdego klienta i krótkim terminom realizacji zleceń liczba naszych klientów co roku znacznie się zwiększa.

Zapraszamy do współpracy!

Badania środowiska pracy

Celem naszych działań jest zweryfikowanie poziomu bezpieczeństwa pracowników, wykonując dla naszych klientów badania środowiska pracy. Obejmują one choćby kontrolę oświetlenia elektrycznego, emitowanego hałasu, ale także powstających drgań i pozostałych zanieczyszczeń, mogących negatywnie oddziaływać na zdrowie osób przebywających w danym pomieszczeniu.

Badanie promieniowania optycznego

Posiadamy uprawnienia do badania różnych czynników, mogących wpływać negatywnie na warunki pracy, wśród których jest również promieniowanie optyczne. W tym celu analizujemy wpływ chociażby urządzeń grzewczych oraz różnych form oświetlenia, co pozwala nam skontrolować poziom bezpieczeństwa stanowisk pracy.

Analiza ścieków

Posiadamy akredytacje w zakresie licznych badań dotyczących higieny oraz bezpieczeństwa pracy, wśród których znajduje się również analiza ścieków. W naszej pracy wykonujemy badania przede wszystkim według metod referencyjnych, dzięki czemu ich wyniki mogą być akceptowane przez liczne instytucje publiczne.

Analiza wody

Ważnym obszarem naszych działań jest analiza wody, która pozwala skontrolować zbiorniki, z których do użytkowników trafia woda przeznaczona do spożycia. Na prowadzone badania posiadamy odpowiednie akredytacje, potwierdzone przez uprawnione do tego instytucje krajowe, w tym przede wszystkim Polskie Centrum Akredytacji.

Podwykonawctwo TES

Wykonujemy badania dla dużych podmiotów laboratoryjnych, a współpracowaliśmy do tej pory chociażby z Politechniką Krakowską, a także innymi ważnymi placówkami badawczymi z Polski oraz z zagranicy. Są to zarówno analizy ścieków, jak i wody, a także powietrza, do których wykorzystujemy różne metody badawcze.