Podwykonawstwo

TES Laboratorium posiada szeroki zakres badań i doświadczenie w wykonywaniu oznaczeń metodami: GC, FAAS, ETAAS, HPLC, FT-IR i spektrofotometrycznie próbek powietrza i ścieków. Wszystkie oznaczenia wykonywane są metodykami, które możecie Państwo znaleźć w zakresie wykonywanych przez nas badań.

Nasze kompetencje w wykonywaniu oznaczeń potwierdzane są nie tylko podczas audytów wewnętrznych i zewnętrznych, ale też w badaniach biegłości, w których Laboratorium regularnie bierze udział. Nasza praca została pozytywnie oceniona podczas badań biegłości organizowanych przez renomowane instytucje jak Politechnika Krakowska, Instituto Nacional de Seguridad Salud y Bienestar en el Trabajo (INSBBT), Firma Doradcza ISOTOP s.c. A. Wilczyńska-Pilaszek, S. Pilaszek , Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. i inne. Aby potwierdzić nasze kompetencje, wielokrotnie sami organizowaliśmy porównania dla nas i innych laboratoriów.
Mając na uwadze, iż nasi Klienci na podstawie wyników zleconych nam badań oceniają narażenie zawodowe w sprawozdaniach z badań zawsze w przypadku uzyskania wyników badania nie zawierających się w zakresie pomiarowym akredytowanej metody, obejmującym wartości wskazane w normatywach jako wymaganie, przedstawiamy informację o uzyskanym rezultacie badania odpowiednio w formie: „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego”. Tak przedstawione rezultaty badań podane są wraz z niepewnością rozszerzoną odpowiednio dla wartości dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody w celu możliwości realizacji i raportowania stwierdzenia zgodności w ramach opinii i interpretacji na bazie uzyskanego rezultatu badania i jego interpolacji w odniesieniu do odpowiednio dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Zapraszamy do przesyłania do nas próbek.
Na życzenie klienta przesyłamy kartę warunków pobrania, transportu i trwałości próbki.

TES LABORATORIUM Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa