Promieniowanie optyczne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów TES Laboratorium w 2015 roku uzyskało akredytację w zakresie pomiarów nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.05.2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (Dz. U. z 2013r., poz. 1619) każdy pracownik może być narażony na ekspozycję wyłącznie określoną dawką dziennie, która nie przekracza wskazanych norm. Maksymalne promieniowanie optyczne jest oznaczone skrótem MDE (maksymalna dopuszczalna ekspozycja) oraz jest uzależnione od między innymi czasu trwania, kąta widzenia źródła czy długości fali.

Zakresy promieniowania optycznego i ich przykładowe występowanie:

W
UVA,UVB, UVC (lampy bakteriobójcze, lampy projekcyjne, spawanie, utwardzanie lakierów/tuszów, łóżka opalające);
W
VIS (spawanie, kserokopiarki);
W
IRA, IRB, IRC (w niektórych urządzeniach grzewczych, spawanie, suszarnie offsetowe, urządzenia stosowane do fizjoterapii).

Nasze Laboratorium Higieny Pracy gwarantuje zawsze najwyższą precyzję każdego wykonanego badania optycznego, a zarazem przystępny koszt wszystkich usług. Dzięki szerokiemu zakresowi akredytowanych metodyk, jesteśmy w stanie sprawnie zrealizować zlecenie, wykonując je bezpośrednio w naszej siedzibie. Jednocześnie zachowujemy dokładność i zgodność z przepisami BHP. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z innymi usługami, które możemy Państwu zaoferować, które znajdą Państwo w naszym zakresie akredytacji.

TES LABORATORIUM Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa